Test Drive Autoturisme Programare service Contact

Regulament Concurs

Regulament Concurs - Curs Conducere Defensiva

Art. 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei denumite „Curs Conducere Defensiva” este S.C. Neste Automotive SRL, cu sediul în Bucuresti, Șoseaua Chitilei 431, Sector 1, înregistrată la ORC sub nr. J40/19008/2004, CUI RO 16962508, reprezentată de dna. Claudia Ladaru, în calitate de Director General.

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a campaniei

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 03 martie 2023 - 30 martie 2023 în condițiile prezentului document.

2.2. Campania este organizată pe teritoriul României.

2.3 Desemnarea câştigătorilor va avea loc în ziua de 31 martie 2023 și va fi anunţată de organizator (Neste Automotive), pe paginile oficiale de Facebook si Instagram a S.C. Neste Automotive S.R.L. www.facebook.com/NesteAutomotiveRO, respectiv www.instagram.com/nesteautomotive , nu mai târziu de data de 03 aprilie 2023.

Art. 3. Participanţi şi condiţii de participare

3.1. La acestă concurs poate participa orice persoană fizică majoră, conform legislației românești, indiferent de naţionalitate sau cetăţenie, care îndeplineşte în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) înscrierea în concurs se face printr-un comentariu la postarile concursului organizat de Neste Automotive S.R.L. pe platformele sociale Facebook si Instagram, prin etichetarea a 3 prieteni diferiti din platforma sociala pe care se face comentariul. Persoanele se pot inscrie de oricate ori doresc, cu obligatia de a eticheta prieteni diferiti in fiecare comentariu.

b) desemnarea castigatorului/castigatoarei se va face aleatoriu prin intermediul website-ului www.commentpicker.com .

c) să dețină permis de conducere valid.

d) respectă prevederile prezentului regulament precum şi orice alte indicaţii date de Neste Automotive S.R.L. în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestui concurs.

3.2. Participarea la acest concurs semnifică acceptarea expresă a prevederilor prezentului regulament, precum şi acceptul fiecărui participant cu privire la posibilitatea folosirii (de către Neste Automotive S.R.L.) în scop publicitar/de marketing a numelor și prenumelor participanţilor care vor fi desemnați câştigători. Prin participarea la acest concurs (prin comentarea la postarile Neste Automotive, conform celor de mai sus), participantul își dă acordul în mod neechivoc și necondiționat către Neste Automotive S.R.L. și/sau oricare altă societate afiliată cu privire la folosirea de către acestea din urmă în scopuri publicitare/de marketing a numelui și prenumelui sale și a materialelor foto). Participarea la Concurs trebuie sa fie guvernata de buna-credinta si corectitudine. De asemenea, prin participarea la concurs (prin comentarea la postarea organizatorului, după regulile de mai sus) participantul cesionează în mod necondiționat și neechivoc toate și oricare dintre drepturile ce rezultă din sau în legatură cu postarea (fără a se limita la dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi conexe în legatură cu comentariul).

3.3. Comentariul nu trebuie să conțină cuvinte/reprezentări grafice obscene sau indecente, nu trebuie să fie contrară bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane legate de motive de rasă, naţionalitate, etnie, entitate, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, vârstă, dizabilitate sau apartenenţă la un grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie să conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile. Conținutul trimis în vederea înscrierii în concurs este moderat, iar orice tip de conținut necorespunzător și/sau legături cu pagini de internet care nu au legătură cu cerința sau cu acest concurs sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi înlăturate, fără a fi necesară notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicații. Autorul/Participantul va fi exclus din Concurs și implicit va pierde orice posibilitate de a câștiga oricare din premiile Concursului. Astfel, va fi descalificată automat din Concurs orice înscriere care nu are legătură cu natura și scopul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament. Participanții înscriși declară, prin insăși participarea în Concurs, că înțeleg în mod expres și accepta faptul că orice conținut transmis cu ocazia înscrierii în Concurs îi reprezintă și nu este copiat din alte surse, Participantul exercitând drepturi de autor/orice drepturi în materia proprietății intelectuale depline asupra lui. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere, în consecință, să elimine participarea în Concurs ce conține o înregistrare asupra căreia planează suspiciuni de fals sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial și/sau a legilor în vigoare, sau pe care acesta nu o consideră potrivită/decent, fără a fi necesară notificarea sau informarea autorului sau prezentarea vreunei explicaţii.

Art. 4. Modul de desfăşurare a campaniei

4.1. Campania şi regulamentul acesteia vor fi comunicate prin canale tradiţionale de comunicare, la alegerea organizatorului.

4.2. În perioada 03 martie 2023 – 30 martie 2023 vor avea loc înscrierile pentru concursul „Curs Conducere Defensiva”, care se va desfăşura conform acestui regulament, disponibil pe paginile oficiale de Facebook si Instagram ale Neste Automotive S.R.L.. Pentru orice nelămuriri privind desfăşurarea campaniei, se poate contacta Centrul de Relaţii Clienţi prin e-mail, la adresa office@neste.ro , telefonic, la numărul 031.425.35.45, sau printr-un mesaj privat pe paginile sociale ale Neste Automotive.

4.3. La acest concurs vor participa toţi concurenţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Articolul 3 şi care au postat un comentariu pe paginile oficiale ale Neste Automotive, exclusiv la postarea oficială a concursului, până la data de 30 martie 2023, ora 21:59. Orice comentariu ulterior acestei date sau la o altă postare decât cea a concursului o sa fie declarat nevalid, cu consecința excluderii participantului din Concurs.

4.4. Persoana castigatoare va fi desemnata aleatoriu prin selectarea comentariului din una dintre cele 2 postari prin intermediul website-ului www.commentpicker.com.

4.5. Persoana castigatoare va fi anuntata pe paginile oficiale de Facebook si Instagram ale Neste Automotive, pana la data de 03 aprilie 2023.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a afișa numele/pseudonimele participanților și în timpul procesului de validare, utilizând de fiecare dată mențiuni corespunzătoare, spre exemplu, însă fără a se limita la: “în curs de validare” etc. Având în vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu livra premii acelor participanți care încearcă obținerea de câștiguri utilizând date diferite, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

Art. 5. Premiul concursului

5.1. În cadrul prezentului concurs, se va acorda un singur premiu, ce consta intr-un voucher pentru Cursul de Conducere Defensiva N1 – Introductiv, organizat de Academia Titi Aur (SC TITI AUR SRL). Câştigătorii sunt de acord să transmită către Neste Automotive S.R.L. date personale cu ajutorul cărora să poată fi identificaţi pentru receptionarea si utilizarea voucher-ului (Neste Automotive S.R.L. prelucrează datele personale transmise în acord cu notificarea 10.3.) În urma validării, persoana castigatoare va ridica premiul de la sediul Neste Automotive (Șoseaua Chitilei 431, București, Sector 1), la o dată stabilita de comun acord.

5.2. Valoarea impozitului sau a oricărui fel de taxe, dacă va fi cazul, vor cădea în sarcina Neste Automotive S.R.L., în limitele menționate mai jos la art. 7.

5.3. Dacă în timpul Concursului nu se înscrie/nu participă niciun participant ori se înscriu/participă mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Concursului rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

5.3. În cazul în care câştigătorii:

(i) refuză sau

(ii) sunt în imposibilitatea de a beneficia de premiu sau

(iii) nu se prezintă pentru ridicarea premiului în termenii si condițiile menționate mai sus sau

(iv) în cazul imposibilităţii validării lor conform prezentului regulament, câştigătorii vor pierde orice drept în legătură cu premiile.

Art. 6. Înmânarea premiilor:

6.1 Aşa cum s-a menționat mai sus, persoana castigatoare va ridica premiul de la sediul Neste Automotive (Șoseaua Chitilei 431, București, Sector 1), la o dată stabilita de comun acord.

6.2. Participarea la acest concurs se realizează pe baza acordului cu privire la folosirea datelor personale și a oricăror drepturi cu privire la fotografia înscrisă în concurs, conform regulilor de mai sus, astfel încât acestea să poată fi publicate şi utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, în timpul sau după expirarea campaniei. De asemenea, participanţii îşi exprimă acordul ca fotografiile si clipurile video ce ar putea fi facute la inmanarea si participarea la Cursul de Conducere Defensiva N1 - Introductiv să poată fi folosite de către organizator și/sau societățile afiliate în eventuale activităţi comerciale şi/sau de promovare şi marketing, împreună cu datele concurenţilor: nume, prenume şi localitate/judeţ.

6.4. Participanţii care, din orice motiv, neimputabil organizatorului, sau pentru oricare alte motive menționate în prezentul regulament au pierdut calitatea de câştigători, nu mai pot solicita prin niciun mijloc vreun drept în legatură cu premiul.

6.5. Premiul va intra în posesia persoanei castigatoare doar prin semnătura acestora și un act doveditor, indiferent că este vorba despre ridicare de la sediul Neste Automotive sau livrarea premiului prin curier. În cazul ridicării/recepționării premiului de către un împuternicit al câștigătorului, acesta din urmă trebuie să anunțe organizatorul printr-un e-mail oficial la office@neste.ro . În caz contrar, organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru recepționarea premiului.

6.6. Reclamaţiile referitoare la concurs, premiile puse în concurs, premiile câștigate ulterioare expirării campaniei, nu vor fi în responsabilitatea organizatorului.

6.7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

6.8. Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu contravaloarea lor în bani.

Art. 7. Taxe și impozite

Art. 7.1. Eventualele taxe şi/sau impozite din sau în legatură cu acest concurs vor cădea în sarcina organizatorului, cu excepţia cazului în care premiile vor fi considerate de către instituțiile statului relevante drept venituri ale câștigătorilor, caz în care eventualele taxe și /sau impozite vor cădea în sarcina câștigătorului.

Art. 8. Regulamentul campaniei

8.1. Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Facebook a Neste Automotive S.R.L. si pe website-ul companiei.

8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de incetare/intrerupere/suspendare a campaniei în orice moment pe parcursul desfășurarii acesteia şi/sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiilor acordate, oricând înainte dar și pe parcursul derulării campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe paginile oficiale de Facebook si Instagram a S.C. Neste Automotive S.R.L. www.facebook.com/NesteAutomotiveRO, respectiv www.instagram.com/nesteautomotive, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 9. Incetarea/intreruperea campaniei. Forta majora

Prezenta campanie poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 2 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei. In acest sens, forta majora inseamna orice eveniment imprevizibil, care nu poate sa fie controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Prezenta campanie mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite la art. 2, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea dispozitiilor art. 8 din prezentul Regulament.

Art. 9. Litigii

9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul organizatorului.

Art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și in condițiile mai jos prezentate.

10.2 Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 10.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale.

10.3Datele cu caracter personal prelucrate 1.Pentru scopul organizării și defășurarii Concursului în urma căruia Organizatorul acordă participanților, conform mecanismului Concursului, premiile prevăzute, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): În cadrul Campaniei, Oragnizatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: De la participanți: - ID Facebook/Instagram; De la persoana castigatoare: - nume și prenume; - număr de telefon; - adresă de e-mail; - adresă de resedinta. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul paginii de Facebook sau printr-unul dintre e-mailurile oficiale folosite de Neste Automotive SRL, în lipsa furnizării acestor date neputând intra în posesia premiilor campaniei. Datele aferente cărții de identitate vor fi colectate doar in cazul câstigatorilor pentru care Societatea este obligată la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c din GDPR).

2.Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea concursului și pentru înmânarea ulerioară a premiilor și nu în alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de catre utilizatori.

10.4. Destinatarii datelor cu caracter personal. În desfășurarea activităților Organizatorului și pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii sau parteneri în baza unor relații contractuale, cărora le pot fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului datele participanților pot fi dezvăluite altor companii din grup, împuterniciților care prelucrează date pe seama noastră, sub-împuterniciților (entităti sub-contractate de împuterniciți pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii și sub-contractanți ai acestora, autorități publice.

10.7. Durata prelucrării. 1.Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului, Organizatorul estimează ca datele vor fi prelucrate pentru o durată de maxim 3 luni. Strict în cazul persoanei castigatoare, datele acestora vor fi prelucrate pentru o durată de maxim 5 ani strict în scopul justificării fiscal-contabile a premiilor acordate, dacă este cazul. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar Organizatorul va evalua în mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi sterse.

10.8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decat cele prevăzute de lege.

10.9. Menționăm că în mod constant Organizatorul evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică ca toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de protecție a datelor.

10.10 Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restricșionarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) participantul consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus prelucrării;

d) Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la la acel moment;

e) Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este făcuta în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului, prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1 de mai sus, pe toată durata de desfășurare.

10.11 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale și orice aspect în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre următoarele posibilități de comunicare prin trimiterea unui email către adresa office@neste.ro , sau în cazul în care nu primește un răspuns din partea Ford în termen de 30 de zile – către Autoritatea națională pentru protecția prelucrărilor de date cu caracter personal, datele acesteia de contact putând fi identificate pe www.dataprotection.ro.

10.12. Alte prevederi ln masura in care in cadrul prezentului concurs, participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat in prealabil aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii concursului si ca au obtinut acordul respectivelor persoane pentru aceasta operatiune. Astfel, participantii au obligatia de a informa persoanele cu privire la continutul prezentei sectiuni, si isi asuma astfel intreaga responsabilitate cu privire la indeplinirea acestei obligatii. Datele personale ale participantilor la concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu privire la libera circulatie a acestor date.